BOGSERBÅTARNA PÅ DALSLANDS KANAL

Förteckning över kanalbåtar                   EXEMPEL:            NÄS INGER HERBERT 

Huvudsida: http://www.bxn.se/index.htm

 
Han med mössan käckt på svaj längst fram är min pappa Elov Båtarna är IDUN o FLORA Elov min far i maskinrummet på Eriksbergs Personalfärja där han var maskinist ett antal år.
Bilden tagen i Lennartsfors i bakgrunden syns SMEDGÅRDEN  

Vadan detta intresse? Jo min far Elov Nilsson var anställd som rorsman, eldare, maskinist och skeppare på bl.a. Näs och Inger i många år (1924-45) och totalt var han ombord på bogser- och passagerarbåtar i 21 år innan han flyttade med familjen till Göteborg och fick anställning på Eriksbergs Mek. Verkstads AB som filare i reparationsavdelningen men även en tid som maskinist på personalfärjan. Min egen barndom blev också präglad av livet på bogserarna då familjen fick vara med under sommarmånaderna (1934-44). Det är därför spännande att här på nätet berätta lite av det jag minns men också att ta del av det samlade kunnande som Robin dokumenterat. Näs och Inger är skrotade men Herbert kan jag se varje gång jag besöker Alingsås där den ligger i fint upprustat skick. Båtarnas huvudsakliga uppgifter var att under den isfria tiden av året dra mosor från sjöarna Stora Lee, Östen, Töcken, Foxen, Lelång, Östra och Västra Silen ner till i första hand Sulfiten i Bengsfors men ibland var man även nere vid Upperud. På vintrarna bröt man is i Bengtsfors och gick som färja mellan sulfitfabriken och köpingen. Detta innebar att jag fick flytta många gånger under min uppväxt mellan Bengtsfors och Lennartsfors. 1934 var jag bara ett år. Starka minnen finns från isbrytningen på våren när båten skulle tillbaka till Lennartsfors. Dom resorna var spännande när orörd is fick ge vika för den lille bogseraren Näs som med sin 72 IHK ångmaskin gav sig på halvmeterstjock is, som naturligtvis var lite försvagad av vårvärmen, men ändå klarade uppdraget. Helle och Herbert båda byggda på Eriksberg (1907 resp. 1905) bröt också is på vårarna, sjöarna var ju många.

Gottfrid Larsson berättar i artikeln att det tog c:a 28 timmar för ett släp på 70 "moser" från Lennartsfors till Bengtsfors. Varje mosa var 18-20 meter lång, 3,90 bred och 1,3 meter under vattenlinjen. Släpet var oftast sex mosor i bredd. Under kriget (1939-44) drog Näs också pråmar (3st) till och från olika lastplatser för propps och man brukade hinna med 2 leveranser i Bengtsfors per vecka (måndag-lördag). Hemmahamnen var Lennartsfors.

Denna hemsida kommer att i huvudsak att lista de  som finns namngivna i Robins artiklar, varav endast 7 fanns registrerade i Sjöfartsregistret. Teknisk data kommer med i den omfattning som dom är kända. För Näs, Inger och Herbert kommer jag att redovisa hela texten från artikeln på länkade egna sidor. Vissa uppgifter avviker bl.a. Näs maskinstyrka 78 AHK kontra 18 IHK vilket som är rätt och hur det skall omräknas har jag forska vidare i.

Som tumregel gäller att AHK är c:a 1/4-del av IHK. Stämmer ju rätt bra då för NÄS då (78/4=19,5)

Vissa uppgifter hämtade från  artiklar av Robin Holmstedt i Länspumpen LP 1980:1-1996:2 övrigt faktamaterial och hjälp kommer också från böcker och artiklar av Bernt Fogelberg, Einar Mölnteg, Karl Axel Olson, Olle Lindh, Yngve Rollof mfl. och vad jag själv minns.

Hör gärna av dej om Du läser detta och har faktauppgifter eller annan information!

Båtarna i vinteride vid Laxvik

Länkar till Näs Inger Balder

www.bxn.telia.com

TILL HEMSIDAN

NUMBER OF VISITORS - ANTAL BESÖK sedan 2008-02-29 21:57 senaste uppdatering  

Gubben som rumlar om på Internet ser du här! BEN-SON alltså!

BEN-SON CONSULTING  Björboholm Sweden

  E-MAIL bxn@telia.com

  

2008

Webmastern Bror

Please send me a mail 

Your e-mail address please:
             PUSH BUTTON TO SEND                

(Important! Must be your correct address. Because it´s the only way to answer your mail)

Bror Nilsson
Copyright © 1995 [BEN-SON CONSULTING]. All rights reserved.
Revised: February 18, 2008.

Back to Top