Funderingar om och på kommande innehåll på hemsidorna. 

2008-09-07 22:23                                                                                                                                                       index.htm

 

Åter till hemsidan

UPPDATERAD 2008-09-07 22:23 BX

Allmänt: Alla sidorna kommer att göras i FrontPage 2000 Editorn och funktionerna för rullande text, ljud och bild testas i första hand för att fungera i Internet Explorer.  Upplösningen 1024 x 728 passar bäst. Bilder och saxade artiklar har källangivelser om dessa framgått av originalen. För Lennartsforssidan och Varvshistoriska sidan kommer efter hand att finnas en allmän litterarurförteckning som separat sida . Beträffande länkar till andras sidor har en förfrågan om tillåtelse skickats till berörda och ingen har ännu avböjt. Om sakuppgifter skulle vara felaktiga så sänd mig ett mail så rättar jag omgående. bxn@telia.com

Varvshistoriska: Uppdatering av respektive årsskrifts innehåll (Klart) Därefter något smakprov från varje årsskrift. (Klart!) Steg tre blir att använda hemsidan för information om planerade aktiviteter etc .(Pågår) En projektplan för år 2000 skall tas fram 2000-05-24 (Klart) Samtliga sidor i årsskrifterna kommer att skannas och uppdateras (Klart 2001-12-12 med hjälp av flera OCR-program) Text och bilder, är med tillåtelse, hämtade från Varvshistoriska Föreningen i Göteborgs arkiv och/eller skannade direkt ur Årsberättelserna. Eventuella fel, hittade i källmaterialet, har i vissa fall rättats till. Stavning och formuleringar överensstämmer med originalen.Arbete ligger nere i väntan på styrelsens beslut om egen domän! (dec. 2002) Någon info om beslutet fick man inte men sidan skall enligt verksamhetsberättelsen tas bort! Lite underligt att inte han som har hand om sidan fått information! Nu är det så att oavsett beslutet så kommer sidorna att vara kvar men då som mina privata och det är mitt beslut och går ej att ändra. (mars 2003)

Björboholm: Lite mer om orten och dess föreningar samt länkar till övriga intressanta uppgifter med anknutning. Uppdatering av Föreningen Mjörns Hemsida (Klart) Senaste nytt uppdateras så snart jag får reda på något! Har uppdaterat lite om Björboholms historia och håller på med läsning av litteratur i ämnet för fortsatt uppdatering när vi får s.k. bredband under 2003.  (Pågår!) 

Lennartsfors: Kanske lite mer om orten och dess industri och föreningar samt länkar till övriga intressanta uppgifter med anknutning. (Klart) Senaste nytt uppdateras så snart jag får reda på något! (Fungerar skapligt nu) Fortsatt arbete med krönikan, affärerna och bil och buss transporthistorien. (2003)  

Lite mer lokal info med bilder och text (klart) Historiska händelser i Trankil (uppdatering pågår)

Båttrafiken: Uppdatering av bogserbåtslistan (Klart). Uppdatering av uppgifter om De vita båtarna (Klart) och dagens turistande på kanalen och i sjösystemet med Lennartsfors som starthamn (Klart genom länk till Dalslands Kanals Hemsida) Uppdatering av listan med båtar hemmahamn Lennartsfors (Datainsamling pågår men går trögt de flesta håller hårt om informationen) (Nya data in 2003)

Har suttit en del på UB i Gbg och fått tag i flera uppgifter så sidan kommer att revideras efter hand. (Pågår)

Alberts bo: Intro med bilder och text (Klart). En berättelse om vad jag minns om affärerna från min barndom och hur renoveringen som varit mitt hobbyarbete gått till. (Påbörjat 2001, hittat mer data 2002) Flygfoto mm inlagt! Undersöker om någon har mer uppgifter! (2003). En hel del har hänt så under hösten 2008 kommer uppdatering av detta.

Utveckling: Jobba med mina övriga hemsidor (på ALGONET och TORGET) som jag tänkt skall innehålla tips med anknytning till mina erfarenheter i arbetslivet. De har för tillfället innehållsförteckning till denna hemsidan (Ej startat ännu och har låg prioritet!)

Data om min anläggning: Här kommer egna erfarenheter och allt som kan vara tips för andra inom IT-området att behandlas. (Pågår! Spec. mm uppdateras underhand när nya prylar tillkommer) (Fortsätter under 2003). Tiden går fort och utvecklingen fortare. Nya datorer är inköpta 2007 och troligen blir det en bärbar dator nu under hösten 2008.

Pensionärens vilda resor: inom och utom Sveriges gränser skall också dokumenteras här. (Startat)

 

Pågående projekt 2003-2008:  

Samla data om Sveriges gränsmarkeringar. Riksrösens historia, geografiska läge samt byggår och utseende. Alla som har riksrösen i sin hembygd är välkomna att höra av sig!  (Pågår!) 

Genomgång av Title, keyword and tags på alla sidor utlagda på INTERNET.  (Pågår!) 

Utökning av Lennartsforssidan med krönika och fastighetsförteckning mm. Håller också på med litteraturgenomläsning med anknytning till Björboholm och Västergötlands historia.  (Pågår!) 

Hitta intressanta länkar till andra sidor som gör att många tycker det lönar sig att komma tillbaka och se vad som händer. Rätt många sådana länkar har redan tillkommit!

TILL HEMSIDAN

Eventuella tips om innehåll........skickas till min nya mailadress bxn@telia.com Tack!

Du hittar också min nya huvud-websida på www.bxn.se

NUMBER OF VISITORS - ANTAL BESÖK sedan senaste uppdatering 2008-09-07 22:23

Gubben som rumlar om på Internet ser du här! BEN-SON alltså!

BEN-SON CONSULTING  Björboholm Sweden

  E-MAIL bxn@telia.com  

  

2008

Webmastern Bror

Please send me a mail 

Your e-mail address please:
             PUSH BUTTON TO SEND                

(Important! Must be your correct address. Because it´s the only way to answer your mail)

Bror Nilsson och Eva Benjaminson Björboholm Mail address: bxn@telia.com
Copyright © 1995 [BEN-SON CONSULTING]. All rights reserved.
Revised: September 07, 2008.

© Copyright 2008 bxn.se. Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Utskrifter får endast göras för privat bruk. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet - såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål - är förbjuden utan tillstånd (bxn@telia.com).